اماکن تاریخی و دیدنی استان اماکن تاریخی و دیدنی استان

بناهای تاریخی :
1-کاروانسرای آهوان شاه سلیمانی ، سمنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-عمارت و چشمه علی ، دامغان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-دروازه ارگ ،‌سمنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-آرامگاه بایزید بسطامی ، شاهرود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-برج چهل دختر ، سمنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-آرامگاه ابن یمین فرومدی ، شاهرود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-حمام حضرت ، سمنان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-تپه ناصار (نوحصار) ، سمنان 

9-برج پیرعلمدار ، دامغان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-کاروانسرای شاه عباسی ، سمنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-آرامگاه شیخ الوالحسن خرقانی ، شاهرود 


 

 

 

 

 

 

بناهای مذهبی:

1-مسجد جامع دامغان ، دامغان 
 

 

 

 

 

 

 

 

2-آرامگاه حضرت علی ابن جعفر ، سمنان 
3-مسجد جامع سمنان ، سمنان

 

 

 

 

 

 

 

 

4-مسجد تاریخانه ، دامغان