پیمایش گروه‌بندی‌ها پیمایش گروه‌بندی‌ها

آخرین مطالب آخرین مطالب

پربیننده ترین مطالب پربیننده ترین مطالب

پرامتیازترین مطالب پرامتیازترین مطالب

وبلاگ وبلاگ

بازگشت

سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت عادي «طرح 1 و2»

شرایط سپرده

1- حداقل مبلغ سپرده‌گذاري، 100 ميليون ريال تعيين مي‌گردد. افتتاح حساب يا نگهداري مانده حساب كمتر از مبلغ مذكور امكان‌پذير نبوده، كاهش مانده به كمتر از 100 ميليون ريال، موجب فسخ حساب مي‌گردد.

2- ضوابط افتتاح حساب يا انتقال آن، مطابق ضوابط و شرايط عمومي افتتاح و انتقال سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار تعيين مي‌گردد.

3- نرخ سود علي‌الحساب سپرده، سالانه 2% مي‌باشد كه همانند ساير سپرده‌هاي كوتاه‌مدت عادي محاسبه و به حساب مشتري واريز مي‌گردد.

4- صاحبان اين سپرده، علاوه بر دريافت سود علي‌الحساب به شرح فوق‌، امكان دريافت تسهيلات در قالب مرابحه عام، حداكثر به ميزان 85% مبلغ سپرده‌گذاري شده را دارند.

5- سقف تسهيلات اعطايي به هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي (دارنده حساب موصوف) در «طرح 2 و 1» (طي يك قرارداد تسهيلاتي يا قراردادهاي متعدد) در بانك مسكن، 000ر000ر000ر2 (دو ميليارد) ريال تعيين مي‌گردد.
توضيح: با توجه به تعيين سقف فردي 000ر000ر000ر2 (دو ميليارد) ريال براي مجموع تسهيلات هر شخص در «طرح 2 و 1»، لازم است علاوه بر استعلام‌هاي مورد نياز در زمان افتتاح سرلوحه تسهيلات، همزمان با افتتاح قطعي تسهيلات نيز، مجدداً از سامانه‌هاي ذي‌ربط استعلام گرديده و سقف تسهيلات مرابحه عام دريافت شده مشتري در تمامي شعب بانك مسكن كنترل گردد تا مجموع تسهيلات مرابحه عام پرداخت شده به هر شخص در اين طرح، از سقف فردي تسهيلات تعيين شده فراتر نرود.

6- نرخ سود تسهيلات مرابحه عام در «طرح 2 و 1» معادل 1% (سالانه يك درصد) بوده و نرخ وجه‌التزام اين تسهيلات نيز  24% تعيين مي‌گردد.

7- حداكثر مدت بازپرداخت تسهيلات 60 ماه مي‌باشد.

8- روش بازپرداخت تسهيلات مرابحه عام در اين طرح، صرفاً به صورت اقساط ماهانه امكان‌پذير بوده، پرداخت تسهيلات مرابحه عام در اين طرح به صورت نسيه دفعي و يا تركيبي امكان‌پذير نمي‌باشد.

9-تسهيلات «طرح 2 و 1» صرفاً قابل پرداخت به سپرده‌گذار و يا بستگان درجه يك وي (پدر، مادر، همسر و فرزند) بوده، اعطاي تسهيلات به اشخاصي غير از سپرده‌گذار و يا بستگان درجه يك وي امكان‌پذير نمي‌باشد. در خصوص اشخاص حقوقي نيز، بر اساس نظر و درخواست سپرده‌گذار، تسهيلات به شخص حقوقي و يا اشخاص حقيقي زيرمجموعه و تحت پوشش شخص حقوقي پس از احراز تحت پوشش بودن شخص معرفي شده از طريق اخذ مدارك مثبته از جمله تصوير قرارداد استخدامي، ليست بيمه، فيش حقوقي و ... قابل پرداخت خواهد بود تا از سوء‌ استفاده‌هاي احتمالي جلوگيري گردد. بر اين اساس، هر فرد حقيقيِ مجاز به اخذ تسهيلات (اشخاص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي و يا بستگان درجه يك اشخاص حقيقي) در قالب اين طرح مي‌تواند تا سقف 000ر000ر000ر2 (دو ميليارد) ريال با رعايت ساير شرايط و ضوابط از تسهيلات استفاده نمايد. بديهي است افتتاح حساب به نام اشخاص حقوقي و توثيق سپرده نزد بانك به نفع اشخاص زيرمجموعه يا خود شخص حقوقي، صرفاً در صورت پيش‌بيني موضوع در اساسنامه شركت امكان‌پذير خواهد بود.

ديدگاه ها
بازتاب URL :

هنوز نظری درج نشده است. درج اولین نظر