تازه های اخبار تازه های اخبار

از همکاران مدرس دوره‌های آموزشی بانک در مدیریت شعب استان یزد تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان یزد، از مدرسان دوره‎های آموزشی بانک با اهدا لوح تقدیر ارسالی از سوی مدیرعامل تجلیل شد.

مدیرشعب استان یزد ضمن اعطای لوح سپاس به همکاران مدرس دوره های آموزشی استان و آرزوی موفقیت برای ایشان، همکاران مدرس را عامل ارتقای سطح دانش تخصصی و آگاهی همکاران برشمرد و اظهار داشت: مدرسان دوره‌های آموزشی بانک از سرمایه‌ها و معلمین بانک هستند زیرا به واسطه ایشان دانش تخصصی و کاری همکاران افزایش می‌یابد.

صیدنبی حیدریان در ادامه افزود: برگزاری به موقع دوره‌های آموزشی طبق سرفصل و تقویم ارائه شده توسط اداره کل آموزش و استفاده از مدرسان باتجربه و دارای دانش کافی از برنامه‌های این مدیریت بوده است که حاصل آن تحقق کامل شاخص های برنامه آموزشی بر اساس تقویم آموزشی و همچنین متوسط نمرات پرسنل در آزمون‌های جامع سراسری بوده است.

حیدریان پویایی هر سازمان را منوط به تقویت آموزش منابع انسانی آن دانست و نیروی انسانی خلاق و آموزش دیده را موجب پیشرفت سازمان برشمرد. وی از ابزار و نیروی انسانی ماهر به عنوان دو بازوی موفقیت سازمان نام برد و اظهار داشت: آموزش نه تنها موجب افزایش دانش همکاران و به تبع آن ارتقاء شغلی ایشان می‌گردد بلکه موجب بهبود عملکرد و رضایت مشتریان و کاهش خطا و اشتباهات نیز می‌گردد.

در این مراسم با تقدیم لوح سپاس و اهدا هدیه از آقایان مسعود عربیان، مهدی پنابادی، محمد بیشه، قادر جعفری و سعید مظفری به عنوان مدرسان دوره‌های آموزشی مدیریت شعب استان یزد تجلیل به عمل آمد.

آخرین بروزرسانی 1399/12/27