حساب پس انداز مسکن جوانان حساب پس انداز مسکن جوانان

شرایط حساب   

 

فایل صوتی (پادکست)

 

حساب پس انداز مسکن جوانان ماهیتا یکی از انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده که دارنده حساب قادر می باشد با رعایت برنامه سپرده گذاری ارایه شده توسط بانک در بلند مدت با شرایط خاص استثنایی از مزایا و تسهیلات ویژه حساب مذکور برخوردار گردد .

 مدت انتظار : بین ۵ تا ۱۵ سال
نرخ سود تسهیلات:
          6درصد در بازپرداخت حداکثر 5 سال
          9 درصد در بازپرداخت های بالای 5سال
مدت بازپرداخت: حداکثر ۲۰ سال
روش بازپرداخت اقساط : روش ساده و پلکانی 

 
شرایط استفاده از مزایا وتسهیلات حساب پس انداز جوانان

هر شخصی که به سن هیجده سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه صادر شده باشد می تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و قیومیت او باشند حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح نماید.
 متقاضیان افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان می توانند سپرده گذاری خود را با واریز حداقل مبلغ ماهیانه ( به دفعات یا به صورت یکجا در ابتدای دوره ) آغاز نمایند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
برای افرادی که در سال 1400 افتتاح حساب می نمایند حداقل مبالغ واریزی ماهیانه در هر سال به شرح زیر است :

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000
 

سال ششم

سال هفتم

سال هشتم

سال نهم

سال دهم

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

 

سال یازدهم

سال دوازدهم

سال سیزدهم

سال چهاردهم

سال پانزدهم

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

   

• حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حساب های افتتاحی طی سال 1400 به ترتیب :
 
در پایان سال پانزدهم بالغ بر10میلیارد ریال،8.500 میلیون ریال ،7.000 میلیون ریال 
 
در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر 4.600 میلیون ریال،4.000میلیون ریال،3.400 میلیون ریال 
 
در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر 4.000میلیون ریال،3.500میلیون ریال،3.000میلیون ریال تعیین شده است.
 
• برداشت از حساب پس انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است لیکن برداشت از حساب مذکور باید به صورتی انجام پذیرد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هر سال کمتر نشود .
•پیکر حساب ، متوسط موجودی و تسهیلات متعلقه بر اساس واریزی های ماهانه محاسبه می گردد.
• متوسط موجودی در هر سال به طور جداگانه از تقسیم مبلغ پیکر حساب در هر سال سپرده گذاری بر عدد ۱۲ ( ماه ) محاسبه می گردد.
•تسهیلات متعلقه در هر سال سپرده گذاری به طور جداگانه از حاصل ضرب ضریب هرسال در متوسط موجودی آن سال محاسبه می گردد.( جهت محاسبه حتما به شعبه مراجعه فرمایید.)
• در ابتدای هر سال حداقل مبلغ واریزی ماهانه افتتاح کنندگان حسابهای جدید در آن سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. 
•شهرهای بزرگ عبارتند از : کرج، مشهد، تبریز ، اصفهان ، اهواز ، قم ، شیراز وکرمانشاه
 
توضیح: چنانچه دارنده حسابی بخواهد در پایان سال پنجم تا پانزدهم از سقف تسهیلات فوق الذکر استفاده نماید باید سپرده گذاری خود را با مبالغی بیشتر آغازکند.
 
 برای افتتاح کنندگان حساب در سال  1400، ضرایب لازم برای استفاده از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم عبارتند از :
 
6/56 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای تهران 
 
5/74 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای شهرهای بزرگ
 
4/92 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای سایر شهرها
 
* * * به طور مثال چنانچه سپرده گذاری بخواهد در پایان سال پنجم از سقف تسهیلات در تهران که معادل4.000 میلیون ریال است استفاده نماید می بایستی مبالغ جدول را با ضریب6/56 برابر واریز نماید که برای سال اول سپرده گذاری تقریبا معادل ماهی
 
13.120.000 ریال است (6.100.000=6/56×2.000.000)
 
 حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی براساس مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درمقطع استفاده از تسهیلات تعیین خواهد گردید.
 پرداخت تسهیلات حساب پس انداز مسکن جوانان برای احداث ،تکمیل و خرید واحدهای مسکونی امکان پذیر است.
 تسهیلات اعطایی حداکثربه میزان ۸۰% ارزش واحدمسکونی که توسط ارزیاب بانک تعیین خواهد گردید قابل پرداخت خواهد بود.
 درصورت عدم استفاده ازامتیازحساب پس اندازمسکن جوانان , درهنگام فسخ حساب نرخ سودی براساس نرخ سود سپرده های کوتاه مدت به آن پرداخت می شود.
 نرخ سود تسهیلات اعطایی با توجه به مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان استفاده از تسهیلات تعیین خواهدشد.
 این حساب قابل تبدیل به  حساب صندوق پس انداز مسکن عادی می باشد ولی تبدیل سایر حساب های صندوق پس انداز مسکن به حساب پس انداز مسکن جوانان امکان پذیر نمی باشد.
 انتقال حساب به بستگان نزدیک (پدر ،مادر ،فرزند ، همسر ، خواهر ، برادر ، نوه ، مادربزرگ و پدربزرگ ) بلامانع است
 شرایط ویژه بانک مسکن برای افتتاح انواع حسابها به نام مادر به نفع فرزند صغیر وی:
  • • بانک مسکن انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن ،حساب پس انداز مسکن جوانان ،سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت را به نام مادر و به نفع فرزند صغیر وی افتتاح می نماید. 
    • در صورت فوت مادر ،وجوه واریزی به حساب افتتاحی توسط مادر جزو ماترک مادر منظور نخواهد شد و کلا" به طفل صغیر تعلق خواهد گرفت. 
    • در صورت فوت طفل صغیر قبل از رسیدن به سن مورد نظر ، موجودی حساب و منافع آن متعلق به مادر بوده و مادر حق برداشت از حساب را نیز خواهد داشت. 
    • افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان به نام فرزند صغیر توسط مادر و با داشتن حق برداشت وی، امکان پذیر است. 
شرایط ملک
  • سقف تسهیلات از محل حساب پس انداز مسکن جوانان به واحد هایی تعلق می گیرد که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها بیش از25سال سپری نشده باشد . چنانچه از تاریخ صدور اولین جواز ساختمانی بیش از 25 سال و حداکثر تا 30 سال سپری شده باشد، سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان در شهر تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر مناطق در تسهیلات انفرادی  به ترتیب  1.600، 1.200 و 800 میلیون ریال و در تسهیلات زوجین به ترتیب 3.200 ، 2.400 و 1.600 میلیون ریال و دقیقاً مطابق سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در این املاک تعیین می‌گردد .
  • این سپرده از طریق اینترنت بانک و بدون مراجعه حضوری به شعبه قابل افتتاح می باشد.
تاریخ ویرایش1400/8/22- 14:10

پوستر پوستر

اینفوگرافیک اینفوگرافیک

فرم ها فرم ها

افتتاح سپرده پس انداز مسکن جوانان

اسناد
نام  
تصوير کوچک دریافت فایل (2.2MB) (نمایش در پنجره‌ی جدید)
تصوير کوچک دریافت فایل (409k) (نمایش در پنجره‌ی جدید)